Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Tel Aviv
Tel Aviv

_B5A4352.jpg

שיטת האיסוף

 איסוף בקבוקי הפלסטיק ממיחזוריות הפזורות במרחב הציבורי מתבצע באמצעות משאיות שאיבה ייחודיות,

פרי פיתוח של החברה, שהינן ייעודיות למטרה זו של איסוף הבקבוקים.

ברחבי הארץ מוצבות למעלה מ-20,000 מיחזוריות לאיסוף בקבוקי הפלסטיק, בכ-260 רשויות מקומיות,

מרמת הגולן בצפון ועד אילת בדרום, כאשר התושבים מתבקשים לאסוף את בקבוקי הפלסטיק הריקים שברשותם,

ולהכניסם לתוך המיחזוריות. את בקבוקי הפלסטיק שאנו אוספים אנו מעבירים למפעל החברה,

שם הם ממוחזרים, ובכך נוצר מעגל מלא של איסוף ומחזור. התחקירים לחיפוש פתרונות לאיסוף בקבוקים הביאו את החברה

לתכנון משאית ייעודית שתשאב את הבקבוקים מהמכלים. משאית זו היא פיתוח בלעדי מקורי של החברה ואין כמותה בעולם,

אולם כיום כבר הועתקו הדגמים ע"י חברות אחרות.

מה ניתן לשים במיחזורית? 

במחזורית ניתן לשים בקבוקי פלסטיק בלבד, שמועברים למיחזור. ניתן להכניס למיחזוריות בקבוקי שתייה כמובן, וגם את כל בקבוקי הפלסטיק הגדולים: בקבוקי חלב, שמן, קטשופ, חומרי ניקוי, מרככי כביסה וכולי. כמו כן, אין כבר צורך להפריד את הפקק מהבקבוק.

אין להכניס למיכל מיכלי מזון שאינם בקבוקים – מסיבות הקשורות ביכולת האיסוף ובמפעל המחזור. כמו כן, אין להשליך שקיות 'ניילון' לתוך המיכל, אלא לפח האשפה, שכן הן אינן עוברות למיחזור.

מיקומי מיחזוריות

ניתן לאתר את מיקום המיכל הקרוב אליכם ע"י לחיצה על הקישור.

ליחצו כאן למציאת המיכל

הנתונים מאפשרים לאתר מיקומי מיכלים, מסלולי הגעה ברגל / ברכב, אפשרות צפייה במיקום המיכל במפה לווינית, ומיכלים נוספים בסביבה. תודה רבה למנוע החיפוש של אתר www.easy.co.il שאפשרו לנו לרכז את כתובת המיכלים באופן ויזואלי באתר החברה.