Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Tel Aviv
Tel Aviv

_B5A4366.jpg

המפעל

מפעל המחזור של החברה הוא היחידי בארץ בעל טכנולוגיית ה'שטיפה החמה', המביאה לפתיתי פלסטיק ממוחזר באיכות מעולה, הגבוהה בתחום.

לקוחות החברה כוללים מפעלים הפועלים בישראל, וכן ייצוא למפעלים בחו"ל (בעיקר מערב אירופה וארה"ב).

המפעל ממוקם בפארק האקו-תעשייתי נאות חובב, ומבוסס על טכנולוגיה ומיכון אירופאים.

את בקבוקי הפלסטיק שאוספת החברה היא ממיינת (באופן אוטומטי) ומעבדת בהתאם לסוג הפלסטיק ממנו עשוי הבקבוק.

מערך המחזור כולל מע' מיון, שטיפה, גריסה ואריזה.

החברה מבחינה בין שני סוגים של מוצרים: מוצרים המבוססים על PET, וחומרים המבוססים על חומרים פלסטיים אחרים, דוגמת אריזות של מרככי כביסה, בקבוקי קטשופ, וכד'. 

א. עיבוד PET: בקו ייצור זה ממוחזר סוג פלסטיק ספציפי הנקרא PET, המשמש לרוב בייצור גוף בקבוקי השתייה. במסגרת תהליך המחזור, בקבוקי השתייה מפלסטיק נשטפים, נגרסים ועוברים עיבוד, עד שמתקבלים פתיתים (FLAKES). מפתיתים אלו מיוצרים מוצרים כגון סלסלות לפירות וירקות, תבניות, וסרטי קשירה. המפעל מבוסס על טכנולוגיה מתקדמת - ה'היי-טק' של המחזור - והתוצרת שלו משמשת לתצרוכת של התעשייה הישראלית וכן בחו"ל.

ב. עיבוד פלסטיק שאינו PET: בהתאם למגמות עולמיות, התוצר של קו זה הינו חומר גלם המשמש בתעשייה. כמו כן, ניתן לייצר מחומר גלם זה קורות מפלסטיק ממוחזר.

יכולת המיחזור של המפעל הינה 9,000 טון בשנה.

במסגרת הדגש ששמה החברה על איכות הסביבה, נבנתה במפעל מערכת טיהור שפכים שהתבססה על בריכות ביולוגיות. החברה השקיעה מיליוני שקלים במערך טיהור זה והסתייעה במיטב המומחים בנושא, בהתאם לעקרונות המשרד להגנת הסביבה, ועל פי הגישה לפיה יש לשאוף למניעת בזבוז משאבים בתהליך המחזור. מסיבה זו המים המשמשים לתהליך המחזור במפעל עוברים לשימוש חוזר במעגל סגור, ורק אחוז קטן מהם מועבר למערכות לטיפול בשפכים. לאחרונה שירגה החברה את מערך הטיפול בשפכים בהתאם לדרישות המשתנות של המשרד להגנת הסביבה. אנו נמשיך להשקיע במחזור מתוך אמונה כי זו השיטה הנכונה והיעילה ביותר להפחתת הפסולת המועברת להטמנה. במסגרת זו אנו נפעל לחסכון באנרגיה ומניעת בזבוז משאבי טבע, תוך הקפדה על עמידה בהנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה.


תעסוקה

אביב תעשיות מחזור מעסיקה עובדים בתחומים שונים בהתאם לאתר החברה הרלוונטי:

במפעל הייצור שבנאות חובב מהנדסים, טכנאים מקצועיים, מנהלי ריצפת ייצור, מנהלי משמרת, פועלי ייצור ונותני שירות כדוגמת מלגזנים, אנשי משרד, מעבדה ועוד.

במערך האיסוף  נהגי משאיות, עוזרי נהג, נותני שירות במשרד במודיעין

הנהלת החברה באתר בכפר טרומן הנהלה, שיווק, הנה"ח, ייעוץ משפטי, מזכירות

 

כחברה מובילה בתחומה ובעלת וותק וחוסן כלכלי, כל אחד מעובדי החברה נהנה מתנאי העסקה בהתאם לחוק, תנאים סוציאליים, הקפדה על חוקי עבודה ומנוחה.