Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Tel Aviv
Tel Aviv

AJ9T4911.jpg

ברוכים הבאים

אביב תעשיות מיחזור בע"מ הינה חברת מיחזור בקבוקי הפלסטיק הגדולה בישראל,

היחידה הפועלת כבר למעלה מ- 15 שנים באיסוף בקבוקי פלסטיק ומיחזורם.

לחברה מערך לאיסוף בקבוקי פלסטיק, וכן מפעל למחזור שהוקם בשנת 1992

ונמצא בפארק האקו-תעשייתי נאות חובב שבנגב.

אנו פועלים למען הקטנת נפח הפסולת המוצקה במדינת ישראל מתוך אמונה כי שימור המשאבים

והפחתת הפסולת יסייעו בפיתוחה של כלכלה בת קיימא.