Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Tel Aviv
Tel Aviv

AJ9T4911.jpg

אודות

אביב תעשיות מיחזור בע"מ נוסדה בשנת 1992.

החברה עוסקת במיחזור בקבוקי פלסטיק, וכן באיסוף הבקבוקים והובלתם למפעל המחזור שבבעלותה.

במסגרת פעילותה מייצרת החברה פתיתי פלסטיק ממוחזר המשמשים כחומר גלם בתעשייה.

מטה החברה נמצא בכפר טרומן. פעילות הייצור של החברה מתבצעת במפעל באזור התעשייה בנאות חובב שבנגב,

והמרכז הלוגיסטי של מערך האיסוף נמצא במודיעין.


_B5A4331.jpg

החזון

החברה שמה לה למטרה להיות המובילה בישראל בתחום מיחזור בקבוקי פלסטיק, בדגש על PET, באמצעות יכולת תעשייתית וטכנולוגיה מתקדמת, תוך שמירה על מצויינות סביבתית.

החזון

היתרים ורשיונות

החברה פועלת תחת רישיון עסק למחזור ולהובלת בקבוקים. כמו כן, מפעל המחזור מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ותאגיד האריזות תמיר למחזור פלסטיק.

אבטחת איכות

המעקב והבקרה אחר תהליכי הייצור מתחילים כבר מהשלב הראשון של קליטת בקבוקי הפלסטיק ממשאיות ההובלה, עוברים לכל אורך קווי הייצור במפעל, ומסתיימים בשלב האספקה ללקוח – בארץ ובחו"ל.

במעבדת המפעל מבוצעת בקרה שמיועדת  להביא לכך שהתוצרים היוצאים משערי המפעל יהיו באיכות הגבוהה ביותר בתחום. על ידי לקיחת דוגמאות משלבי המחזור השונים ובדיקתם במכשירי מדידה מכוילים. אנו מוודאים כי פתיתי הפלסטיק הממוחזר יעמדו בתנאים הנדרשים ללקוחותינו ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה זו.

מחקר ופיתוח

כחלק מהמוטו של החברה להוביל את תחום מחזור בקבוקי הפלסטיק בישראל, אנו בוחנים כל העת דרכים להתייעל ולשפר את המערכות הקיימות. במסגרת פיתוחי החברה ניתן לציין את משאית השאיבה הייעודית לאיסוף בקבוקי פלסטיק, הקמת קו מיון אוטומטי ייחודי במפעל, שימוש במכונות  ייצור מתקדמות המבוססות על מיכון אירופאי מהמובילים בעולם, ופיתוח פתרונות מקומיים מוכווני לקוח.